Smeva Koeling: F-gassenadvies op maat

Herziening F-gassen verordening

Wij staan samen met u voor een cruciale uitdaging: het verminderen van de uitstoot van potentieel schadelijke broeikasgassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Een belangrijke stap hierin is de herziening van de F-gassenverordening, die het broeikaseffect veroorzaakt door koelsystemen en koelinstallaties moet gaan beperken.

De Europese Commissie heeft daarom aangescherpte regels gepresenteerd die ingaan op 11 maart 2024 en die de uitstoot tot ver in de toekomst moet gaan beperken.

Wat is de F-gassenverordening?

De F-gassenverordening is een wetgevingskader van de Europese Unie dat tot doel heeft de uitstoot van F-gassen te verminderen. F-gassen zijn synthetische gassen die worden gebruikt in koel- en airconditioningsystemen, evenals in andere toepassingen zoals schuimblusmiddelen en aerosolen. Vanwege hun hoge potentie om bij te dragen aan het broeikaseffect, zijn F-gassen een belangrijk aandachtspunt in het streven naar klimaatneutraliteit.

De impact van koudemiddelen op het broeikaseffect: GWP-waarden

Elk koudemiddel heeft een GWP-waarde wat staat voor ‘Global Warming Potential’ en aangeeft wat het broeikaseffect (opwarming van de aarde) is indien dit middel vrijkomt in de atmosfeer. Het broeikaseffect van het koudemiddel wordt uitgedrukt in een GWP-waarde, waarbij CO2 als referentiewaarde een GWP van 1 heeft. Enkele toegepaste F-gassen in de koeltechniek zijn tot 4.000  keer sterker dan CO2. Doordat F-gassen zo'n krachtige broeikaswerking hebben, dragen relatief kleine emissies  ̶ naast CO2-uitstoot ­  ̶ toch al sterk bij aan het opwarmen van de aarde.

Wat houdt de F-gassenherziening in?

De herziene F-gassenverordening bouwt voort op eerdere wetgeving en introduceert strengere maatregelen om de uitstoot van F-gassen verder te verminderen. Enkele van de belangrijkste punten van de herziening zijn:

Strengere quotaregelingen F-gassen

 • De herziening introduceert een snellere afschaling van F-gasquota. Dit is de totale hoeveelheid beschikbare F-gassen uitgedrukt in tonnen CO2-equivalent die op de Europese markt gebracht mogen worden.

 • Vanaf 2050 mogen er helemaal geen F-gassen meer op de markt worden geplaatst.

Gebruik F-gassen bij koeltechnisch onderhoud/service

 • 2025: Alle koelapparatuur (onafhankelijk van inhoud): max. GWP 2500 is toegestaan.
  Met uitzondering tot 2030 voor geregenereerd gerecycled koudemiddel.

 • 2026: Airco- en warmtepompapparatuur: max GWP 2500 is toegestaan.
  Met uitzondering tot 2032 voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.

 • 2032: Alle koelapparatuur: max GWP 750 is toegestaan.
  Met uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel (geldt niet voor chillers).

Productverbod voor het op de markt brengen van bepaalde toepassingen

Airco, Warmtepomp, Mono-block Stekkerklaar

2027: Alle stekkerklaar < 50 kW

max. GWP 150

2032: Alle stekkerklaar <12 kW

F-gassen verboden

Split Airco en Warmtepompen

2025: < 3 Kg

max. GWP 750

2029: Lucht/Lucht < 12 kW

max. GWP 150

2035: Alle split < 12 kW

F-gassen verboden

Stationaire Koelapparatuur, Stekkerklaar

2025: Koelkasten en vriezers*

max. GWP 150

Stationaire Koelapparatuur, incl. Remote

2030: Alle Koel- en vriesapparatuur**

max. GWP 150

Chillers

2027: < 12 kW

max. GWP 150

2027: > 12 kW

max. GWP 750

2032: < 12 kW

F-gassen verboden

*Voor commercieel gebruik, behalve Chillers en ultra low temp. vriezers
**Behalve Chillers

Advies op maat: Smeva Koeling staat voor u klaar

Als toonaangevende speler in de koeltechniek staat Smeva Koeling klaar om samen met u deze uitdaging aan te gaan. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek om tijdig aanpassingen aan uw koelinstallatie te bespreken of indien nodig te vervangen, zodat deze voldoet aan de eisen van de herziene F-gassenverordening. Op die manier kunnen we samen de continuïteit van uw installatie waarborgen. Het zal in de toekomst mogelijk niet altijd eenvoudig zijn om installaties met een hoog risico direct te repareren of bij te vullen zonder kostbare reparaties of onmiddellijke beschikbaarheid van mankracht en geregenereerd koudemiddel.

Onze focus ligt op het leveren van hoogwaardige, energiezuinige producten die de operationele kosten verlagen en beheersbaar maken. Bij vragen of twijfels over uw koelsysteem nodigen we uit om contact op te nemen met een van onze adviseurs. Ze staan klaar om samen met u te kijken naar de beste oplossing voor uw situatie. Aarzel niet, nu is het moment.

Resultaat

F-gassen zijn momenteel verantwoordelijk voor 2,5 procent van de totale broeikasgasemissies in de EU. Het voorstel met aangescherpte regels voor F-gassen zal tegen 2030 het equivalent of 40 miljoen ton kooldioxide (CO2)-emissies besparen — meer dan de vermindering die bij de huidige wetgeving wordt verwacht — en zal tegen 2050 nog eens 310 miljoen ton CO2-equivalent besparen.